Návrh systému načúvacích prístrojov zahŕňa tri disciplíny aplikovanej vedy - elektrochémiu, elektrotechniku ​​a zvukovú techniku. Tento príspevok sa zaoberá rozhraním medzi prvými dvoma. Batérie sú v podstate nelineárne súčasti. Optimálny výkon je dosiahnuteľný, iba ak sú elektrické požiadavky načúvacieho prístroja úzko spojené s napätím, rýchlosťou a impedanciou batérie. Po rokoch optimalizácie si moderná gombíková bunka „675“ získala univerzálnu prijateľnosť a teraz sa používa vo väčšine načúvacích prístrojov „za ucho“. Ak je potrebných viac energie, typicky sa špecifikuje väčšia a menej špecializovaná bunka LR6 „penlight“. Vyššie napätie by mohlo viesť k lepšej účinnosti obvodu a je tu určitý tlak na zavedenie 3V produktu na báze lítia. Lítium by malo poskytovať vyššiu hustotu energie, ale je tu ešte niekoľko problémov, ktoré je potrebné vyrieši. Nakoniec je dosť možné, že by sa trh uspokojil s ekologicky prijateľným kovovo-vzduchovým článkom s nízkym napätím s dlhou životnosťou. Ak je to tak, možno bude mať nedávny systém zinok-vzduch budúcnosť a mohol by byť nástupcom ortuťových článkov „675“ a alkalických článkov typu „penlight“.

Zobrazujú sa všetky výsledky 17

Zobraziť bočný panel