Čítaj viac
Montáž načúvacích pomôcok

Naslúchadlá pre deti

Prispôsobenie detských načúvacích pomôcok sa veľmi líši od zvukových charakteristík dospelých, pretože akustické vlastnosti detských uší sa líšia od zvukových charakteristík dospelých a deti sú v štádiu rastu a vývoja, čo je tiež kritickou fázou vývoja reči a jazyka. , Významný vplyv....

Čítaj viac

Čítaj viac
Montáž načúvacích pomôcok

Postup pri výbere výstroja pre sluchové pomôcky a 11 krokov

Pri výbere načúvacích pomôcok je potrebné zvážiť okrem podrobností o strate sluchu pacienta, výkone načúvacích prístrojov a ďalších podrobnostiach aj rutinné kroky na dokončenie výberu. Krok 1. Zbierka lekárskej histórie Zbierka lekárskej histórie obsahuje nasledujúce: ① Pochopte najväčšie zmätok a prekážky ...

Čítaj viac

Čítaj viac
Montáž načúvacích pomôcok

Sprievodca nastavením výkonu načúvacích prístrojov

Elektroakustické parametre načúvacích prístrojov zahŕňajú zisk, frekvenčnú odozvu, kompresný pomer, počet kanálov atď. Nie všetky tieto vlastnosti sú však potrebné, preto je potrebné, aby odborníci v oblasti audiológie určili požadovaný výkon pri pomoci pacientom pri výbere správneho načúvacieho prístroja. Výber ...

Čítaj viac

Čítaj viac
Montáž načúvacích pomôcok

Výber receptúry na predpis pre načúvacie prístroje

3.5 Výber receptúry na predpis pre načúvacie prístroje V prípade lineárne zosilnených načúvacích prístrojov má vzorec NAL-RP viac výskumných dôkazov ako iné vzorce. Z veľkého množstva klinickej spätnej väzby dosiahla formulácia NAL-RP veľký úspech, takže ju možno s istotou použiť v lineárnych načúvacích pomôckach. V porovnaní s výskumom ...

Čítaj viac

Čítaj viac
Montáž načúvacích pomôcok

Sluchové pomôcky vyhovujúce Test rozdielu spojenia medzi uchom

Sluchové pomôcky vyhovujúce Testu rozdielov spojok medzi ušami a pravými ušami Vo všeobecnosti sa odporúča tieto údaje otestovať, keď sú sluchové pomôcky vybrané pre deti mladšie ako 5 rokov alebo ak sa objem vonkajšieho zvukovodu významne zmenil. Pretože niektoré voliteľné vzorce nezohľadňujú ...

Čítaj viac

Čítaj viac
Montáž načúvacích pomôcok

Pomôcky pre počúvanie sluchu Pravá analýza uší

Analýza skutočného ucha Analýza skutočného ucha sa týka procesu vykonávania akustických meraní v ľudskom uchu. Tu uvedené akustické merania súvisia s načúvacími pomôckami. Parametre zosilnenia uvedené v pokynoch pre načúvacie prístroje sú výsledky ich skúšok podľa štandardných požiadaviek. Pretože načúvacie pomôcky sú ...

Čítaj viac